Studium Policealne KURSOR

Zasady wypełniania indeksów

  1. Indeks powinien być wypełniony czytelnie i starannie.
  2. Nie wolno używać korektora ani zamazywać błędnych wpisów. Błędny wpis należy przekreślić i wpisać poprawnie w innym miejscu.
  3. Przedmioty realizowane w semestrze należy wpisać zgodnie z informacją wywieszoną na tablicy ogłoszeń w szkole.
  4. Należy pamiętać o wpisach potwierdzających zaliczenie praktyk zawodowych (str. 54).