logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studium Policealne KURSOR: nasze atuty

Kadrę szkoły stanowią fachowcy o wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w nauczanych zawodach, a także nauczyciele wpisani na listę egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line