Studium Policealne KURSOR

w Zamościu

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Technik turystyki wiejskiej

symbol kierunku: 515203

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik turystyki wiejskiej
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy turystyki wiejskiej
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Organizacja usług noclegowych
 • Żywienie turystów
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Język angielski zawodowy

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia turystyki
 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia żywienia
 • Pracownia rolnicza

— Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje

 • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
 • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Dotacja

Posiadanie wykształcenia „technik turystyki wiejskiej” pozwala na przejęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwia ubieganie się o środki w ramach unijnych dofinansowań przedsięwzięć rolnych.

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków