Studium Policealne KURSOR

Opiekun osoby starszej

symbol kierunku: 341202

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

opiekun osoby starszej
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych, domach samopomocy, mieszkaniach osób potrzebujących, szpitalach, organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK); mogą również prowadzić własną firmę.

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

« powrót do listy kierunków