Studium Policealne KURSOR

w Zamościu

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Opiekun osoby starszej

symbol kierunku: 341202

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

opiekun osoby starszej
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywne go spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Absolwenci mogą podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej lub innych instytucjach opiekuńczych, domach samopomocy, mieszkaniach osób potrzebujących, szpitalach, organizacjach społecznych (np. Caritas, PCK); mogą również prowadzić własną firmę.

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Organizacja opieki nad osobą starszą
  • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
  • Metodyka pracy opiekuńczej
  • Język migowy
  • Język niemiecki w pomocy społecznej (w Lublinie, Chełmie i Białej Podlaskiej)
  • Język angielski w pomocy społecznej (w Zamościu)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Opieka i wsparcie osoby starszej
  • Aktywizacja społeczna

Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje

  • Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7)

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

« powrót do listy kierunków