Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

symbol kierunku: 541315

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik ochrony fizycznej osób i mienia
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia bez konieczności zdawania egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji. Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy prawa w ochronie osób i mienia
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
 • Język obcy w ochronie osób i mienia

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Ochrona osób
 • Konwojowanie
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Techniki interwencyjne i samoobrona

— Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

— dodatkowy wymóg przy zapisie: niekaralność (wzór oświadczenia w sekretariacie szkoły)

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

« powrót do listy kierunków