Studium Policealne KURSOR

Technik administracji z elementami spedycji

symbol kierunku: 334306

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik administracji z elementami spedycji
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

W dniu 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej. Nowe wymagania dotyczące administracji stawiają nowe wyzwania, ale jednocześnie szansę zdobycia atrakcyjnej pracy w nowych strukturach władzy lokalnej. Proponujemy zatem podjęcie nauki na kierunku, który niesie ze sobą duże perspektywy satysfakcjonującego zatrudnienia.

Program nauczania

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków