Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Opiekunka środowiskowa

symbol kierunku: 341204

liczba semestrów: 2

tryb nauki: zaoczny

opiekunka środowiskowa
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 2. sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 3. pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 4. motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Język migowy
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznej
 • Praktyki zawodowe

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje:

 • Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków