logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

opiekunka dziecięca

kwalifikacyjny kurs zawodowy

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat czterech. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. W swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją i żywieniem dziecka, prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka.

Opiekunka dziecięca może być zatrudniona w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu małego dziecka, sanatorium, szpitalu, czy też w domu prywatnym. Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.

Program nauczania:

Kwalifikacje:

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków