Studium Policealne KURSOR

w Lublinie

Florysta

symbol kierunku: 343203

liczba semestrów: 2

tryb nauki: zaoczny

florysta
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Kierunek ten daje możliwość zdobycia ciekawej i atrakcyjnej pracy w kwiaciarniach, firmach zajmujących się dekoracją wnętrz, florystyki ślubnej i innej. Umożliwia zdobycie umiejętności projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych, aranżacji wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z zastosowaniem materiału roślinnego, prowadzenia sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych oraz wykonywania usług florystycznych.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Materiałoznawstwo roślinne
  • Materiałoznawstwo nieroślinne
  • Kulturowe podstawy florystyki
  • Środki wyrazu twórczego
  • Kompozycje florystyczne
  • Przedsiębiorstwo florystyczne
  • Język angielski we florystyce

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Wykonywanie kompozycji florystycznych

— Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków