Studium Policealne KURSOR

Zapraszamy do naszego studium!

zapisy przez Internet

Bonus dla słuchaczy

Wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki otrzymują automatyczną zniżkę 50% na kursy organizowane przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR!

O przyjęciu kandydata decyduje komplet złożonych dokumentów:

  1. formularz zgłoszeniowy
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
  3. dowód osobisty (do wglądu)
  4. trzy fotografie typu legitymacyjnego
  5. zaświadczenie lekarskie wydane przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły)

Osoby, które dopełniły tej formalności, mogą uważać się za przyjęte do szkoły. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole.

Bonus dla słuchaczy

Słuchaczki i słuchacze kierunku florysta, którzy przez wszystkie miesiące osiągną co najmniej 50% frekwencji, otrzymają w prezencie zestaw narzędzi florystycznych.

Bonus dla słuchaczy

Słuchaczki i słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych, którzy przez wszystkie miesiące osiągną co najmniej 50% frekwencji, będą mogli bezpłatnie wziąć udział w kursie stylizacji paznokci.

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.