Studium Policealne KURSOR

w Białej Podlaskiej

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Technik usług kosmetycznych

symbol kierunku: 514207

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik usług kosmetycznych
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Język angielski w kosmetyce
  • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
  • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
  • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
  • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
  • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

— Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków