Studium Policealne KURSOR

Technik turystyki wiejskiej

symbol kierunku: 515203

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik turystyki wiejskiej
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

Dotacja

Posiadanie wykształcenia „technik turystyki wiejskiej” pozwala na przejęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwia ubieganie się o środki w ramach unijnych dofinansowań przedsięwzięć rolnych.

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków