Studium Policealne KURSOR

Technik eksploatacji portów i terminali

symbol kierunku: 333106

liczba semestrów: 4

tryb nauki: zaoczny

technik eksploatacji portów i terminali
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Nadzoruje ważenie ładunków, sortowanie i etykietowanie. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

Absolwenci szkoły policealnej o kierunku technik eksploatacji portów i terminali mogą pracować w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje:

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków