Studium Policealne KURSOR

w Białej Podlaskiej

Trwają zapisy na kolejny semestr – zapraszamy!

Technik BHP

symbol kierunku: 325509

liczba semestrów: 3

tryb nauki: zaoczny

technik BHP
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!

Dlaczego ten kierunek?

W związku ze zmianą przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.) i w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.), obowiązujących od 1 lipca 2005 r. i mówiących o tym, że problemami BHP w zakładach pracy mogą zajmować się tylko osoby, które mają wykształcenie kierunkowe, proponujemy Państwu możliwość kształcenia się w zawodzie technika BHP.

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Język angielski zawodowy
  • Podstawy prawa pracy
  • Techniczne bezpieczeństwo pracy
  • Ergonomia w procesie pracy
  • Zagrożenia w środowisku pracy

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

— Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

— nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

— do zapisu nie jest wymagana matura

— szkoła daje wykształcenie średnie

— zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w systemie zaocznym (soboty i niedziele)

bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS oraz legitymacje szkolne

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz w trakcie trwania nauki mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.
Pobierz informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (w formacie PDF) ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

« powrót do listy kierunków