logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapraszamy do naszego studium!

zapisy przez Internet
Nauka w naszej szkole jest bezpłatna!*

O przyjęciu decyduje komplet złożonych dokumentów:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis); nie wymagamy świadectwa maturalnego!
  3. dwie fotografie typu dowodowego
  4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony); można zrobić na miejscu
  5. zaświadczenie lekarskie wydane przez jednostkę służby medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania można otrzymać w sekretariacie szkoły)

Osoby, które dopełniły tej formalności, mogą uważać się za przyjęte do szkoły. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie znajdują się przydatne informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole.

Prowadzimy zapisy na następujące kierunki kształcenia:

Prowadzimy również nabór do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku szkolnym — semestry zaczynają się we wrześniu oraz w lutym.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line