Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli nowość

Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji europejskiej.

W trakcie realizowanego programu kształcenia uczestnicy poruszać się w będą w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Posiądą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu, co ułatwi im komunikację na płaszczyźnie nauczyciel–uczeń.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz politologów, historyków oraz dla wszystkich osób zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej (pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, dziennikarzy).

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

3 semestry – 360 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 4350 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3900 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3450 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3000 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków