Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Wczesne nauczanie języka obcego (angielskiego/niemieckiego) w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej nowość

Celem kształcenia w zakresie studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej w stopniu uwzględniającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I–III szkoły podstawowej.

Kwalifikacje i umiejętności:

Ważne!

  1. Pierwszym etapem uzupełniania kwalifikacji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu językowego (B2).
  2. Drugim etapem jest ukończenie studiów podyplomowych, których celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje metodyczne do prowadzenia zajęć językowych z dziećmi.

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia:

Czas trwania

3 semestry – 364 godzin (w tym 90 godzin praktyk)

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 4350 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3900 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 3450 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 3000 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków