Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych nowość

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu kompetencji trenerskich z elementami andragogiki.

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji osób dorosłych. Pozna różnice i podobieństwa pomiędzy edukacją dzieci i edukacją dorosłych oraz efektywne sposoby pracy z osobami dorosłymi w zakresie edukacji poza formalnej. Uzyskane kompetencje pozwolą na samodzielne projektowanie i prowadzenie szkoleń skierowanych do dorosłych, w szczególności do pracowników systemu oświaty.

Dla kogo?

Absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności. Szczególnie osoby związane z edukacją (nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych).

Cele szczegółowe

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwent studiów na tym kierunku:

W zakresie wiedzy:

W zakresie umiejętności:

W zakresie kompetencji społecznych:

Czas trwania

2 semestry – 430 godzin

Organizacja zajęć

Studia podyplomowe są organizowane w trybie online, co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (Collegium Balticum): 3500 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 3200 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 2900 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 2600 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków