Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej i terapii

Zarządzanie oświatą – menedżer placówki oświatowej

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem.

Dla kogo?

Uzyskiwane kwalifikacje

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597, z późn. zm.).

Absolwent studiów:

Program studiów

I MODUŁ: Teoretyczne podstawy zarządzania placówką oświatową

II MODUŁ: Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową

III MODUŁ: Praktyczne zarządzanie placówką oświatową

IV MODUŁ: Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce oświatowej

V MODUŁ: Kompetencje osobiste dyrektora placówki oświatowej

Czas trwania

2 semestry – 230 godzin

Organizacja zajęć

Zajęcia są prowadzone w trybie on-line (na platformie Zoom), co pozwala na uczestnictwo w spotkaniu z każdego miejsca.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. cena w uczelni (WSH Humanitas): 2100 zł.
  2. cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR: 2000 zł.
  3. cena promocyjna dla absolwentów kursów i szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR: 1900 zł.
  4. cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR 1800 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków