logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie u uczestników umiejętności identyfikacji stosunku pracy i jego uwarunkowań na tle stosowanych form zatrudnienia. Uczestnik posiądzie wiedzę obejmującą m.in. specyfikę każdej z podstaw nawiązania stosunku pracy, treść stosunku pracy, jego zmianę, a także ustanie stosunku pracy wraz z rozstrzyganiem sporów wynikających ze stosunku pracy. Słuchacz otrzyma ponadto informacje o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach dla ubezpieczonych.

Dopełnieniem studiów będzie wiedza o zasadach europejskiego prawa pracy.

Program studiów

Czas trwania: 2 semestry – 160 godzin

Efekty kształcenia: ects punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków