logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Podatki i prawo podatkowe

Cel studiów

Rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych.

Dla kogo?

Kierunek jest przeznaczony dla osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych bądź przewidujących pracę w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych. Oferta jest także skierowana do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a przy posiadanej praktyce w zakresie księgowości do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Metodyka zajęć

Wykłady prezentujące najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko rozumianych finansów i rachunkowości podmiotów administracji publicznej.

Praca warsztatowa i seminaryjna, umożliwiająca praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.

Program studiów

Czas trwania: 2 semestry – 190 godzin

Efekty kształcenia: ects punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków