logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kadry i płace

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu m.in. stosowania przepisów prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej. Kierunek przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz praktycznym stosowaniem prawa pracy.

Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie programu Symfonia oraz Płatnik.

Mając na uwadze poszerzenie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy absolwenta kierunku „Kadry i Płace”, programu studiów podyplomowych został wzbogacony o praktyczne zajęcia z trzeciego programu komputerowego, jakim jest Program Optima. Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby poszukujące zatrudnienia w sektorze kadrowo-płacowym lub zatrudnione w działach kadrowo-płacowych, które pragną uzupełnić wiedzę i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w tej dziedzinie. Studia te są również adresowane do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe.

Program studiów

Prawo pracy

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Płace

Narzędzia informatyczne w kadrach

Czas trwania: 2 semestry – 170 godzin

Efekty kształcenia: ects punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3000 zł.
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków