logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe z zakresu administracji, prawa i biznesu

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych zarówno dla absolwentów kierunków pedagogicznych, jak też osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, ale zainteresowanych zdobywaniem nowych kwalifikacji, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę i umiejętności.

Studia podyplomowe realizowane w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają nową wiedzę, ale także nabywają praktyczne umiejętności przydatne w realizowaniu zadań zawodowych, z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych.

NOWA REKRUTACJA TRWA!
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy nowość
  2. Kadry i płace nowość
  3. Mediacje sądowe i pozasądowe nowość
  4. Podatki i prawo podatkowe nowość
  5. Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej nowość
  6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych nowość
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi nowość