WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Etyka i filozofia w szkole

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Program studiów realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania „Etyki”.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Historia filozofii (od starożytności po filozofię najnowszą)
 • Współczesne nurty filozofii
 • Filozoficzne podstawy edukacji i wychowania
 • Elementy logiki pragmatycznej i teorii argumentacji
 • Filozofia nowych mediów
 • Historia etyki
 • Główne koncepcje etyczne
 • Podstawowe kategorie etyki
 • Etyki zawodowe
 • Etyka środowiskowa i Animal studies
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Etyka polityczna i społeczna
 • Edukacja globalna – etyka wobec dylematów moralnych współczesności
 • Metody analizy problemów etycznych w literaturze pięknej (I i II etap edukacyjny, literatura dziecięca)
 • Dydaktyka nauczania etyki (I, II, III, IV etap edukacyjny)
 • Nauczanie analizy tekstu filozoficznego
 • Kultura logiczna w nauczaniu etyki i filozofii
 • Metody analizy problemów filozoficznych i etycznych w literaturze pięknej (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)
 • Dydaktyka nauczania filozofii (I, II, III, IV etap edukacyjny)
 • Założenia podstawy programowej nauczania filozofii i etyki
 • Praktyka

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 3100 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2945 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2790 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2635 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2480 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków