logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – studia dla pedagogów specjalnych

Wkróce podamy szczegółowe informacje nt. tego kierunku.

Czas trwania: 3 semestry – 510 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: ? punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 3500 zł.
  2. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 3150 zł.
  3. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2975 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2800 zł.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków