WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Muzyka i historia muzyki

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania muzyki i historii muzyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania muzyki i historii muzyki.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Historia muzyki
 • Język i funkcje muzyki, literatura muzyczna
 • Emisja głosu w śpiewie
 • Kształcenie słuchu
 • Instrumenty szkolne
 • Instrumentacja
 • Zajęcia muzyczno - ruchowe
 • Analiza i interpretacja dzieł muzycznych
 • Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe
 • Harmonia
 • Technologia informacyjna w nauczaniu muzyki i historii muzyki
 • Dydaktyka historii muzyki
 • Dydaktyka muzyki
 • Elementy prawa oświatowego
 • Praktyki z zakresu muzyki
 • Praktyki z zakresu historii muzyki

Czas trwania: 3 semestry – 480 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – luty 2021 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 3000 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2850 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2700 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2550 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2400 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków