logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami realizacji i treściami podstawy programowej przedmiotu informatyka (edukacji informatycznej) w klasach I–III szkoły podstawowej, w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Studia mają charakter doskonalący.

Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Studia dedykowane są w szczególności nauczycielom klas I–III szkoły podstawowej oraz osobom posiadającymi kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Treści studiów są zgodne z nową podstawą programową przedmiotu informatyka w klasach I–III szkoły podstawowej.

UWAGA! Do podjęcia nauki nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Po ukończeniu studiów kandydat nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie programowej.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Czas trwania: 2 semestry – 190 godzin

Efekty kształcenia: 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2800 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2660 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2520 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2380 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2240 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

powrót do listy kierunków