WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: marzec 2019

Wychowanie do życia w rodzinie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program studiów realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie realizowany przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich uzupełniające studia podyplomowe.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu „Wychowania do życia w rodzinie”.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Psychologia małżeństwa i rodziny
  • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
  • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
  • Zdrowie seksualne i prokreacja
  • Wprowadzenie do seksuologii
  • Podstawy etyki i bioetyki rodziny
  • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
  • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie treści związanych z rodziną
  • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie edukacji seksualnej
  • Trening interpersonalny w zakresie komunikacji
  • Planowanie pracy edukatora seksualnego
  • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach UE
  • Praktyka pedagogiczna

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

  • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
  • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

  1. Cena podstawowa: 2900 zł.
  2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
  3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług WODN KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
  4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez WODN KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
  5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez WODN KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

Praktyki

powrót do listy kierunków