WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Podstawy przedsiębiorczości

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz rynku, a także wybranych zagadnień z dziedziny komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131).

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania „Podstaw przedsiębiorczości”.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Rola przedsiębiorczości i elementarne pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
 • Gospodarka rynkowa i powiązania między jej podmiotami
 • Rola państwa w procesach gospodarczych
 • Rola pieniądza i rynków finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka
 • Podatki i wybrane elementy prawa podatkowego
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej i życiu człowieka
 • Rynek pracy
 • Kariera zawodowa,poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna
 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Procedury rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej
 • Biznesplan
 • Etyka w biznesie
 • Innowacyjne modele biznesowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Rola marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości
 • Dydaktyka oraz metodyka podstaw przedsiębiorczości
 • Praktyka pedagogiczna w ramach nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 2900 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków