WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej

Cel studiów

Celem tego kierunku studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu:

 • umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym,
 • analizy i diagnozy sytuacji społecznej,
 • umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych,
 • metodyki pracy socjalnej w rodzinie, środowisku i z indywidualnym przypadkiem,
 • metodyki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Dla kogo?

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Uzyskiwane kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Program studiów

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Metodyka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Etyka pracy pedagogicznej
 • Interwencja kryzysowa
 • Lokalny system polityki społecznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Terapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Strategiczna praca socjalna i opiekuńcza
 • Organizacja i promocja sieci wsparcia społecznego
 • Organizacja, promocja i prowadzenie opieki zastępczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy prawne pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Polityka społeczna
 • Procesy grupowe i techniki socjoterapeutyczne
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Psychologia społeczna z elementami psychopatologii
 • Systemowe rozwiązania i strategie lokalnej sieci wsparcia
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Warsztaty umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Trening interwencji socjalnej
 • Trening terapeutyczny
 • Trening wychowawczy
 • Trening komunikacyjny
 • Wsparcie i interwencja w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną
 • Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
 • Metodyka pracy w środowisku otwartym
 • Opieka nad osobą starszą
 • Praktyka

Czas trwania: 2 semestry – 410 godzin (w tym 60 godzin praktyk)

Efekty kształcenia: 45 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Terminy realizacji

 • nabór letni: październik 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • nabór zimowy: marzec 2020 r. – luty 2021 r.

Odpłatność

 1. Cena podstawowa: 2900 zł.
 2. Cena promocyjna dla pierwszych 15 osób w ramach każdego kierunku (5% zniżki): 2755 zł.
 3. Cena promocyjna dla osób, które pierwszy raz będą korzystać z usług Ośrodka Szkoleniowego KURSOR (10% zniżki): 2610 zł.
 4. Cena promocyjna dla absolwentów kursów organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (15% zniżki): 2465 zł.
 5. Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy KURSOR (20% zniżki): 2320 zł.

Promocje z punktów 2. i 3. łączą się ze sobą.

zapisz się na ten kierunek

Praktyki

powrót do listy kierunków