WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: październik 2019

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Biologia
 3. Biologia i geografia dla nauczycieli
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 6. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ostatnia edycja
 7. Etyka i filozofia w szkole
 8. Geografia
 9. Historia
 10. Informatyka
 11. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów
 12. Muzyka i historia muzyki
 13. Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
 14. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Organizacja i zarządzanie oświatą
 16. Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
 17. Plastyka i historia sztuki
 18. Podstawy przedsiębiorczości
 19. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 20. Resocjalizacja i socjoterapia
 21. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 22. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 23. Surdopedagogika i tyflopedagogika
 24. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 25. Tyflopedagogika
 26. Wczesne nauczanie języka angielskiego
 27. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 28. Wychowanie do życia w rodzinie
 29. Wychowanie fizyczne

sprawdź ceny i promocje →