logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wykaz kierunków studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, które Ośrodek Szkoleniowy KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu organizuje w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Biologia
 3. Biologia i geografia dla nauczycieli
 4. Chemia nowość
 5. Doradztwo zawodowe
 6. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 7. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ostatnia edycja
 8. Etyka i filozofia w szkole
 9. Geografia
 10. Historia
 11. Informatyka
 12. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów
 13. Muzyka i historia muzyki
 14. Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
 15. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 16. Organizacja i zarządzanie oświatą
 17. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 18. Plastyka i historia sztuki
 19. Podstawy przedsiębiorczości
 20. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 21. Resocjalizacja i socjoterapia
 22. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 23. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 24. Surdopedagogika i tyflopedagogika
 25. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 26. Tyflopedagogika
 27. Wczesne nauczanie języka angielskiego
 28. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 29. Wychowanie do życia w rodzinie
 30. Wychowanie fizyczne

sprawdź ceny i promocje →