logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

Ostatnia edycja kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

Nadal trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – zostały ostatnie wolne miejsca. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku. Zain­teresowanych zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 31 sierpnia br.

5

Lublin

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 29.06.2019 r., godz. 08.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca