Studia podyplomowe dla nauczycieli

Aktualności

10

Lublin

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 16.03.2019 r., godz. 9:00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

5

Lublin

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 17.03.2019 r., godz. 09:00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

17

Lublin

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 23.03.2019 r., godz. 9:00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

20

Lublin

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 23.03.2019 r., godz. 10:30

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 24.03.2019 r., godz. 9:00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 24.03.2019 r., godz. 10:00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9

są wolne miejsca