Studia podyplomowe dla nauczycieli

Aktualności

5

Lublin

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 03.03.2018 r., godz. 10:30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

10

Lublin

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 03.03.2018 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

Brak wolnych miejsc.

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 10.03.2018 r., godz. 10.30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

17

Lublin

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 10.03.2018 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 17.03.2018 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

3

Lublin

Doradztwo zawodowe

data rozpoczęcia: 17.03.2018 r., godz. 10.00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 18.03.2018 r., godz. 10:30

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

są jeszcze wolne miejsca

20

Lublin

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 18.03.2018 r., godz. 09:00

miejsce: SP nr 7 ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

3

Biała Podlaska

Doradztwo zawodowe

data rozpoczęcia: 24.03.2018 r., godz. 11.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

data rozpoczęcia: 24.03.2018 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

24

Zamość

Geografia

data rozpoczęcia: 07.04.2018 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

8

Biała Podlaska

Logopedia

data rozpoczęcia: 08.04.2018 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy! Data rozpoczęcia może ulec zmianie.

10

Biała Podlaska

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 08.04.2018 r., godz. 11.00

miejsce: WODN KURSOR w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 66

planowana data rozpoczęcia 08.04.2018r. Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

27

Zamość

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

data rozpoczęcia: 08.04.2018 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

8

Zamość

Logopedia

data rozpoczęcia: 14.04.2018 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

21

Zamość

Wychowanie do życia w rodzinie

data rozpoczęcia: 14.04.2018 r., godz. 12:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

19

Zamość

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

data rozpoczęcia: 15.04.2018 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!