logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

Ostatnia edycja kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”

Nadal trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – zostały ostatnie wolne miejsca. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku. Zain­teresowanych zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 30 września br.

5

Biała Podlaska

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 14.09.2019 r., godz. 09.00

miejsce: ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca!

14

Biała Podlaska

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 21.09.2019 r., godz. 08.00

miejsce: ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca!

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 21.09.2019 r., godz. 12.00

miejsce: ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca!

10

Biała Podlaska

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 22.09.2019 r., godz. 08.00

miejsce: ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca!

11

Zamość

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 22.09.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

8

Lublin

Logopedia

data rozpoczęcia: 28.09.2019 r., godz. 08.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

29

Lublin

Surdopedagogika i tyflopedagogika

data rozpoczęcia: 28.09.2019 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

26

Zamość

Biologia i geografia dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 28.09.2019 r., godz. 08.30

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

10

Zamość

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 28.09.2019 r., godz. 10.30

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

29

Zamość

Surdopedagogika i tyflopedagogika

data rozpoczęcia: 29.09.2019 r., godz. 10.30

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

27

Zamość

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

data rozpoczęcia: 29.09.2019 r., godz. 11.30

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

3

Lublin

Doradztwo zawodowe

data rozpoczęcia: 29.09.2019 r., godz. 08.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 29.09.2019 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

są jeszcze wolne miejsca

11

Biała Podlaska

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 29.09.2019 r., godz. 08.00

miejsce: WODN KURSOR. ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

są jeszcze wolne miejsca!

20

Lublin

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 22.10.2019 r., godz. 10.30

miejsce: SP 7 ul. Plażowa 9 Lublin

mozliwość dolaczenia do grupy