Studia podyplomowe dla nauczycieli

Aktualności

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 06.10.2018 r., godz.

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

10

Biała Podlaska

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 07.10.2018 r., godz. 10.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

14

Biała Podlaska

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 14.10.2018 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

5

Biała Podlaska

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 20.10.2018 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska

14

Zamość

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 27.10.2018 r., godz. 11:00

miejsce: WODN KURSOR Zamość, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

31

Lublin

Plastyka i historia sztuki

data rozpoczęcia: 18.11.2018 r., godz. 9:00

miejsce: SP nr 7, ul. Plażowa 9, Lublin

są jeszcze wolne miejsca

17

Biała Podlaska

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 25.11.2018 r., godz. 9.00

miejsce: WODN KURSOR, ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska