WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Rozpoczęcie zajęć w nowym semestrze: marzec 2019

Aktualności

10

Lublin

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 16.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

brak wolnych miejsc

5

Lublin

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 17.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

brak wolnych miejsc

20

Lublin

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 23.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

są jeszcze wolne miejsca

2

Zamość

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 23.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

14

Lublin

Przygotowanie pedagogiczne

data rozpoczęcia: 24.03.2019 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9

brak wolnych miejsc

11

Lublin

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 24.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

brak wolnych miejsc

17

Lublin

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 30.03.2019 r., godz. 10.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

są jeszcze wolne miejsca

2

Lublin

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

data rozpoczęcia: 30.03.2019 r., godz. 09.00

miejsce: SP 7, ul. Plażowa 9, Lublin

są jeszcze wolne miejsca

20

Biała Podlaska

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

data rozpoczęcia: 30.03.2019 r., godz. 09.00

5

Biała Podlaska

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 30.03.2019 r., godz. 11.00

10

Biała Podlaska

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

data rozpoczęcia: 31.03.2019 r., godz. 09.00

17

Zamość

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

data rozpoczęcia: 13.04.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

11

Zamość

Organizacja i zarządzanie oświatą

data rozpoczęcia: 27.04.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu, ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

26

Zamość

Biologia i geografia dla nauczycieli

data rozpoczęcia: 28.04.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!

5

Zamość

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

data rozpoczęcia: 28.04.2019 r., godz. 09.00

miejsce: WODN KURSOR w Zamościu ul. Partyzantów 9

są jeszcze wolne miejsca! zapraszamy!