logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

Studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych są skierowane do osób, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Korzyści dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego z tej formy kształcenia:

Po ukończeniu kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz nabywa kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Wykaz kierunków

  1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
  2. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  3. Przygotowanie pedagogiczne
  4. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  5. Surdopedagogika
  6. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  7. Tyflopedagogika
  8. Wychowanie do życia w rodzinie
Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.

Zapisy

Procedura zapisu na studia podyplomowe dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych przebiega analogicznie, jak w przypadku pełnowymiarowych studiów podyplomowych – szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Odpłatność

Kierunek studiów Cena Cena promocyjna dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 2800 zł 950 zł
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 2800 zł 950 zł
Przygotowanie pedagogiczne 2900 zł 950 zł
Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 3500 zł 1150 zł
Surdopedagogika 2800 zł 950 zł
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3000 zł 950 zł
Tyflopedagogika 2800 zł 950 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 2900 zł 950 zł