Studia podyplomowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

W związku z dynamiczną zmianą przepisów w prawie oświatowym Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie proponuje Państwu specjalności studiów podyplomowych skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).

W czasach niżu demograficznego i postępującej reformy oświaty posiadanie przez nauczycieli kilku specjalizacji to standard i wymóg trudnego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii:

Trwa rekrutacja na nowy semestr – zapraszamy!
 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 2. Biologia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 3. Biologia i geografia dla nauczycieli

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 4. Doradztwo zawodowe

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 5. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 6. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 7. Etyka i filozofia w szkole

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 8. Geografia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 9. Historia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 10. Informatyka

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 11. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 12. Muzyka i historia muzyki nowość

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 13. Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 14. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 15. Organizacja i zarządzanie oświatą

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 16. Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 17. Plastyka i historia sztuki nowość

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 18. Podstawy przedsiębiorczości

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 19. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 20. Resocjalizacja i socjoterapia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 21. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 22. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 23. Surdopedagogika i tyflopedagogika

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 24. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 25. Tyflopedagogika

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 26. Wczesne nauczanie języka angielskiego

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 27. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 28. Wychowanie do życia w rodzinie

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

 29. Wychowanie fizyczne

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja trwa • Biała Podlaska: rekrutacja trwa

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 5. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 6. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Tyflopedagogika
 8. Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe kwalifikacyjne obejmują różną liczbę godzin zajęć, realizowanych od października do czerwca. Do 50% godzin zajęć będzie się odbywać w formie e-learningu. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w trzech miastach: Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz punkty ECTS.

Zasady płatności

opłata rekrutacyjna
39 zł, płatne przelewem przed złożeniem dokumentów
czesne
→ wysokość podana na osobnej stronie; słuchacze zapisujący się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR korzystają ze zniżki czesnego
→ może zostać wniesione w 2, 4, 6 lub 8 ratach

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 39 zł powinna zostać dokonana przelewem na ogólne konto Wyższej Szkoły HUMANITAS, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 (ING Bank Śląski SA, II Oddział w Sosnowcu). W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku i dopisek „WODN KURSOR”.

Wpłaty czesnego (lub jego kolejnych rat) powinny być dokonywane na indywidualny numer konta, który słuchacze otrzymają przed terminem wpłaty 1. raty.