logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników oświaty

W związku z dynamiczną zmianą przepisów w prawie oświatowym Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym KURSOR w Lublinie proponuje Państwu specjalności studiów podyplomowych skierowane głównie do absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pracowników systemu oświaty.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575).

Komunikat w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe dla nauczycieli w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 1 października 2019 r. ulegną zmianie przepisy będące podstawą realizowania studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanitas na rok akademicki 2019/2020, realizowana we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym KURSOR zostanie zaktualizowana w chwili opublikowania nowego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 będą realizowane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Studia podyplomowe, które rozpoczęły się w roku akademickim 2018/2019, będą prowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli.

czytaj dalej

W czasach niżu demograficznego i postępującej reformy oświaty posiadanie przez nauczycieli kilku specjalizacji to standard i wymóg trudnego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i psychologii:

Rekrutacja na nabór zimowy ruszyła 7 maja 2019 r.
 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 2. Biologia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 3. Biologia i geografia dla nauczycieli

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 4. Chemia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 5. Doradztwo zawodowe

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 6. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 7. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 8. Etyka i filozofia w szkole

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 9. Geografia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 10. Historia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 11. Informatyka

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 12. Logopedia kierunek uzyskał rekomendację Polskiego Związku Logopedów

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 13. Muzyka i historia muzyki nowość

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 14. Nauczanie programowania w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 15. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 16. Organizacja i zarządzanie oświatą

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 17. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 18. Plastyka i historia sztuki nowość

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 19. Podstawy przedsiębiorczości

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 20. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 21. Resocjalizacja i socjoterapia

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 22. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 23. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 24. Surdopedagogika i tyflopedagogika

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 25. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 26. Tyflopedagogika

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 27. Wczesne nauczanie języka angielskiego

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 28. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 29. Wychowanie do życia w rodzinie

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

 30. Wychowanie fizyczne

  Lublin: rekrutacja zakończona • Zamość: rekrutacja zakończona • Biała Podlaska: rekrutacja zakończona

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu jednej z poniższych specjalności i chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o świadectwo umożliwiające zatrudnienie w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, zapraszamy na studia na kierunku:

 1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
 2. Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Przygotowanie pedagogiczne dla osób nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 5. Surdopedagogika (kierunek realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu języka migowego)
 6. Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 7. Tyflopedagogika
 8. Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe kwalifikacyjne obejmują różną liczbę godzin zajęć, realizowanych od października do czerwca. Do 50% godzin zajęć będzie się odbywać w formie e-learningu. Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w trzech miastach: Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a także punkty ECTS.

Zasady płatności

opłata rekrutacyjna
39 zł, płatne przelewem przed złożeniem dokumentów
czesne
→ wysokość podana na osobnej stronie; słuchacze zapisujący się w Ośrodku Szkoleniowym KURSOR korzystają ze zniżki czesnego
→ może zostać wniesione w 2, 4, 6 lub 8 ratach

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 39 zł powinna zostać dokonana przelewem na ogólne konto Wyższej Szkoły HUMANITAS, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec: 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 (ING Bank Śląski SA, II Oddział w Sosnowcu). W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres, nazwę kierunku i dopisek „KURSOR”.

Wpłaty czesnego (lub jego kolejnych rat) powinny być dokonywane na indywidualny numer konta, który słuchacze otrzymają przed terminem wpłaty 1. raty.