logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Żłobki na Opolszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy szkoleń