logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca! Zgodnie z wymogami projektu, zapraszamy niepracujące kobiety oraz uczących się mężczyzn na bezpłatny kurs języka angielskiego, zakończony egzaminem telc.

Europejskie kompetencje mieszkańców Lubelszczyzny

Oferujemy kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu telc na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 w wymiarze 120 godzin oraz egzamin telc na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, słownik w wersji książkowej i elektronicznej.

Uczestnicy biorący udział w kursie językowym są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu telc.

Adresaci

Osoby dorosłe z wykształceniem co najwyżej średnim (w tym studenci), zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające wykształcenie wyższe, tzn. posiadające stopień magistra, licencjata lub inżyniera.

Okres realizacji projektu

1 września 2013—31 grudnia 2014 r.

Organizacja zajęć

Kurs językowy będzie realizowany w dni robocze w godzinach popołudniowych (2 godziny dziennie); pierwsze zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2013 r. Kurs potrwa osiem miesięcy i będzie prowadzony w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu — w zależności od preferencji uczestnika.

Rekrutacja

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Podczas rekrutacji będą preferowane kobiety (75% miejsc).

Prowadzimy rekrutację uczestników na szkolenia na poziomie A2, B2 i C2 we wszystkich czterech miastach realizacji projektu. Obecnie nie planujemy uruchomienia grup na poziomach A1 (początkujący), B1 i C1.

Każdy z uczestników, który złoży w jednym z biur projektu formularz zgłoszeniowy, zostanie zaproszony na test weryfikujący jego poziom kompetencji językowych. Po sprawdzeniu testu uczestnicy, którzy zakwalifikują się na odpowiedni poziom (A2, B2 lub C2), zostaną poinformowani o przypisaniu do poszczególnych grup szkoleniowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje na temat projektu są udzielane w oddziałach Firmy Szkoleniowej KURSOR:

Formularz zgłoszeniowy: format DOC (147 kB), format PDF (114 kB)