logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Power of NEET” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy wsparcia dla uczestników projektu