logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenie do projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informa­cjami nt. rekrutacji do projektu.
Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.
  • jakiego podmiotu jesteś przedstawicielem?

    publicznego – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3; niepublicznego – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym