logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy szkoleń