logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenie do projektu

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informa­cjami nt. rekrutacji do projektu.
Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.
  • łącznie z ew. numerem kierunkowym