logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy szkoleń