Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona od października 2018 r. do listopada 2019 r. na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

– podstawowe

  • przynależność do grupy docelowej,
  • złożenie oświadczenia o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/ klubu dziecięcego/ zatrudnienie dziennego opiekuna
  • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%

– uzupełniające

  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnym deficycie, co zwiększy efektywność wsparcia
  • płeć: 75% grupy docelowej stanowią kobiety

Harmonogram

29.03–31.03.2019 r.
Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie)
12.04–14.04.2019 r.
Hotel Ameliówka, Mąchocice Kapitulne (woj. świętokrzyskie)
25.04–27.04.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)
16.05–18.05.2019 r.
Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie)
31.05–02.06.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)

Zgłoszenie

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje