logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona od października 2018 r. do listopada 2019 r. na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

– podstawowe

– uzupełniające

Harmonogram

Wkrótce podamy daty i miejsca kursów.

Zgłoszenie

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje