projekty unijne

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona od października 2018 r. do listopada 2019 r. na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

– podstawowe

– uzupełniające

Harmonogram

15.02–17.02.2019 r.
Dwór Ostoia, Klimkówka (woj. podkarpackie)
01.03–03.03.2019 r.
Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie)
15.03–17.03.2019 r.
Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie)
29.03–31.03.2019 r.
Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie)
08.03–10.03.2019 r.
Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie)
12.04–14.04.2019 r.
Hotel Ameliówka, Mąchocice Kapitulne (woj. świętokrzyskie)
25.04–27.04.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)
16.05–18.05.2019 r.
Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie)
31.05–02.06.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)

Zgłoszenie

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje