Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona od października 2018 r. do listopada 2019 r. na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

– podstawowe

  • przynależność do grupy docelowej,
  • złożenie oświadczenia o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/ klubu dziecięcego/ zatrudnienie dziennego opiekuna
  • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%

– uzupełniające

  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnym deficycie, co zwiększy efektywność wsparcia
  • płeć: 75% grupy docelowej stanowią kobiety

Harmonogram

31.05–02.06.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)
14.06–16.06.2019 r.
Dwór Ostoia, Klimkówka (woj. podkarpackie)
28.06–30.06.2019 r.
Hotel W krainie Alicji, Nałęczów (woj. lubelskie)
12.07–14.07.2019 r.
Dwór Ostoia, Klimkówka (woj. podkarpackie)
19.07–21.07.2019 r.
Hotel Gloria, Przemyśl (woj. podkarpackie)
01.08–03.08.2019 r.
Dwór Ostoia, Klimkówka (woj. podkarpackie)
05.08–07.08.2019 r.
Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie)
07.08–09.08.2019 r.
Hotel Białowieski, Białowieża (woj. podlaskie)

Zgłoszenie

  • łącznie z ew. numerem kierunkowym; tylko cyfry i spacje