Projekt „Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najmłodsi pod kloszem gminy – organizacja i finansowanie
opieki nad dziećmi do lat 3

Zajęcia grupy XI


« powrót do opisu projektu