Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

 • kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie KUCHARZ: kwalifikacja K1 – sporządzanie potraw i napojów [T6] dla 100 osób. Kurs obejmuje 650 godz. dydaktycznych, w tym 264 godz. zajęć teoretycznych oraz 386 godz. zajęć praktycznych
 • egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE): uczestnik projektu, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej: co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz
  • z części praktycznej: co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Zdający, który dał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik)
 • odzież ochronną
 • produkty spożywcze – na zajęcia praktyczne
 • catering podczas zajęć teoretycznych
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • badania lekarskie wymagane specyfiką kursu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.