logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje wsparcie w formie:

Zdający, który dał egzamin z części pisemnej i egzamin z części praktycznej z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu, opracowaną przez OKE.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Zajęcia będą się odbywały w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.