logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie:

I edycja, IX 2017–X 2017
40 osób
II edycja, XII 2017–I 2018
20 osób
III edycja, VIII 2018–IX 2018
40 osób

Kryteria rekrutacji

 1. formalne (podstawowe):
  • zaakceptowanie niniejszego regulaminu
  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
 2. dostępu:
  • są w wieku powyżej 18 r. ż.
  • posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie ISCED 3
  • uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie woj. lubelskiego
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 3. szczegółowe (uzupełniające):
  • płeć – 57% grupy docelowej będą stanowiły kobiety – 4 pkt.
  • status na rynku pracy – ok. 30 % będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 3 pkt.
  • wiek – ok. 10% będą stanowiły osoby powyżej 50 r. ż. – 2 pkt.

Aby wziąć udział w projekcie, należy dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisany formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu w Lublinie ul. Narutowicza 62, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (format DOCX)
Zwrot kosztów dojazdu: zasadyzałączniki (format DOCX)