logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny – EDYCJA 2”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasady rekrutacji

Dwuetapowa rekrutacja będzie prowadzona na terenie województwa lubelskiego w okresie:

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe:
  • przynależność do grupy docelowej
  • chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
 2. uzupełniające
  • płeć: 95% grupy docelowej będą stanowiły kobiety – 5 pkt.
  • miejsce zamieszkania: osoby zamieszkujące miasta średnie woj. lubelskiego – 4 pkt.
  • status na rynku pracy: ok. 30% będą stanowiły osoby bierne zawodowo – 3 pkt.
  • wiek: ok. 10% będą stanowiły osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.