logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej

Zapraszamy na szkolenia prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany na obszarze województwa lubelskiego i obejmuje jedenaście szkoleń pn. Operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budowlanych oraz maszyn do robót drogowych. W ramach szkoleń – trwających 176 godzin każde – będą organizowane kursy na koparki oraz koparkoładowarki kl. III. Szkolenia będą się odbywały poza godzinami pracy, tj. popołudniami lub w weekendy. Zajęcia są prowadzone począwszy od 25 lutego 2012 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

Planujemy, że średnia liczba kursantów w jednej grupie będzie wynosiła 20 osób. Łącznie szkoleniem zostanie objętych 220 osób w naszych dwóch ośrodkach szkolenia: w Lublinie oraz Białej Podlaskiej.

Po ukończeniu każdego ze szkoleń uczestnik będzie zdawać egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Szkolenia są bezpłatne, a uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, takich jak badania czy egzamin przed komisją zewnętrzną.