logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Konkurencyjna Lubelszczyzna

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego (120 h) wraz ze szkoleniem zawodowym (48 h).

Adresaci

Uczestnikami programu mogą być mikroprzedsiębiorcy (firmy zatrudniające do 9 osób) z Lubelszczyzny (pracownicy zatrudnieni na dowolny wymiar umowy o pracę w mikroprzedsiębiorstwie, właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione).

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2013—28 lutego 2014 r.

Organizacja zajęć

Szkolenia zawodowe będą realizowane w systemie weekendowo-wyjazdowym, natomiast szkolenia z j. angielskiego — w godzinach popołudniowych w dni powszednie w Białej Podlaskiej.

Rekrutacja

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 83 342 25 78.