logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram realizacji szkoleń 2018

Grupa Data szkolenia Miejsce szkolenia Zakres tematyczny
gr. I 09,10,11,07.2018-I zjazd 25,26,27.07.2018- II zjazd 20,21,22.08.2018- III zjazd Hotel „W krainie Alicji”
Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów
Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów II etap edukacyjny
gr. II 11,12,13.07.2018 - I zjazd 01,02,03.08.2018- II zjazd 27,28,29.08.2018- III zjazd Hotel „W krainie Alicji”
Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów
Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
gr. III 27,28,29.08.2018- I zjazd 10,11,12.09.2018- II zjazd 24,25,26.09.2018- III zjazd ZMIANA
Hotel „Duet”
ul. Hrubieszowska 54
22-100 Chełm
Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie + Kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) uczniów I etap edukacyjny
gr. IV 08,09,10.08.2018- I zjazd 29,30,31.08.2018- II zjazd 17,18,19.09.2018- III zjazd Hotel „W krainie Alicji”
Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów
Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów + Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie II etap edukacyjny
gr. V 06,07,08.08.2018 -I zjazd 03,04,05.09.2018- II zjazd 10,11,12.09.2018- III zjazd Hotel „W krainie Alicji”
Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się II etap edukacyjny
gr. VI 10, 11, 12.08.2018 - I zjazd
01, 02, 03.09.2018 - II zjazd
24, 25, 26.09.2018 - III zjazd
Hotel „W krainie Alicji”
Kolejowa 37, 24-150 Nałęczów
Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych III etap edukacyjny