logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Kompetentne wsparcie sukcesem szkoły” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram doradztwa